Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica

Osnovni podatci

Povijesni prikaz

Katoličko društvo „Ivan Antunović” (u daljnjem tekstu: Društvo), svoju osnivačku skupštinu održalo je 26. 03. 1990. godine, osnovali su ga vjernici, laici i svećenici Subotičke biskupije, nosi ime velikog preporoditelja bunjevačkih i šokačkih Hrvata u Bačkoj, biskupa Ivana Antunovića. Tada osnovan kao Institut „Ivan Antunović” 1997. godine je promijenio naziv u Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović”.

Društvo je održavalo svoj kontinuitet redovitih godišnjih događanja od osnutka, iako je registrirano pri državnim tijelima Republike Srbije tek 2013. godine. Iste godine Društvo mijenja naziv u Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović”, da bi do današnjeg naziva došlo 2016. godine, te ono glasi Katoličko društvo „Ivan Antunović”.

Na kanonskom području Društvo uživa status vjerničkog društva, kao privatne pravne osobe s pravnom osobnošću, odobrenjem subotičkog biskupa.

Aktualno stanje

Zadaće i ciljevi Društva definirani su Statutom (čl. 1., 5. – 7.). Društvo je udruga vjernika katoličke vjeroispovijesti, osnovana radi očuvanja, istraživanja i unapređenja kulturne, povijesne i crkvene baštine Hrvata u Bačkoj, te promicanja kršćanskih vrijednosti u javnosti glede aktualnih pitanja i događaja u društvu.

Društvo broji oko 80 članova i ima veliki broj suradnika. Uz prigodne manifestacije koje se priređuje svake godine, redovita godišnja događanja su: Dani biskupa Ivana Antunovića, Književna večer uoči Dužijance, Zlatna harfa, Izložba božićnjaka. Osim toga, u suradnji s drugim ustanovama kulture i udrugama, sudjeluje u organizaciji različitih događaja. Nadalje, u nakladi Društva se svake godine pojavi nekoliko novih naslova knjiga, a redovita izdanja su: Katolički list (mjesečnik) Zvonik i godišnjak Kalendar Subotička Danica. Svake godine Društvo dodjeljuje Nagradu „Ivan Antunović” zaslužnom pojedincu, zaslužnoj udruzi i brojnoj obitelji.

Društvo djeluje u okviru privatnih prostorija i financira se putem projekata, dobrovoljnih priloga i članarine. Posjeduje bogatu arhivsku građu i knjižnicu. Društvo svoje aktivnosti realizira kroz pet različitih odjela, čiji rad koordiniraju niže navedeni pročelnici.

Na čelu Društva se nalazi predsjednik, a svim upravlja Vijeće od 11 članova:

Nadzorni odbor u mandatu 2021. — 2025. čine:

  1. Poziv na suradnju

    Društvo je otvoreno za suradnju s pojedincima i udrugama koje dijele iste ideale i imaju iste ciljeve i bit će rado organizator ili suorganizator određenih manifestacija te izdavač ili suizdavač određenih publikacija iz kulturne, povijesne ili crkvene baštine Hrvata u Bačkoj.

  2. Ivan Antunović

    Društvo nosi ime po kalačkom kanoniku i naslovnom biskupu bosonskom, pokretaču tzv. zakasnjelog preporoda među ugarskim Bunjevcima i Šokcima, publicisti i proznom piscu Ivanu Antunoviću.

  3. Predsjednici

    Društvo je od osnutka 1990. godine vodilo pet predsjednika: mr. Lazar Ivan Krmpotić, msgr. dr. Andrija Kopilović, msgr. Stjepan Beretić, dr. Ivica Ivanković Radak i Josip Štefković.

Podupiratelji naših aktivnosti:

© 2024 Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica Web design & development Tacit