Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica

Poziv na suradnju

Katoličko društvo „Ivan Antunović” ima za cilj očuvati, istraživati i unaprjeđivati kulturnu, povijesnu i crkvenu baštinu Hrvata u Bačkoj, te promicati kršćanske vrijednosti u javnosti glede aktualnih pitanja i događanja u društvu (Statut, čl. 1), te u okviru toga osobito istraživati, prikupljati, proučavati, čuvati i objavljivati u prvom redu katoličku kulturnu, crkveno–povijesnu i duhovnu, te cjelokupnu pisanu baštinu iz narodne povijesti i suvremenih zbivanja, te ostalu srodnu baštinu i narodno stvaralaštvo Hrvata u Bačkoj, kao i razvijati nakladničku djelatnost redovitim mjesečnim i godišnjim publikacijama i prigodnim izdanjima (Statut, čl. 7).

Društvo je u svakom trenutku otvoreno za suradnju s pojedincima i udrugama koje dijele iste ideale i imaju iste ciljeve. Rado ćemo biti organizatori ili suorganizatori određenih manifestacija te izdavači ili suizdavači određenih publikacija iz kulturne, povijesne ili crkvene baštine Hrvata u Bačkoj.

Društvo je, također, otvoreno za suradnju s udrugama drugih vjeroispovijesti i drugih naroda i to u promicanju zajedničkih duhovnih i moralnih vrednota na vjerskom, kulturnom i znanstvenom području.

Podupiratelji naših aktivnosti:

© 2024 Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica Web design & development Tacit