Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica

Predsjednici

 1. 1. predsjednik: mr. Lazar Ivan Krmpotić (1990. — 1995.)

  Lazar Ivan KrmpotićLazar Ivan Krmpotić rođen je u Subotici 14. travnja 1938. godine. Nakon završene pučke škole i gimnazije pohađao je u Zagrebu studij teologije na Teološkom fakultetu u Zagrebu od 1956. do 1962. godine. Za svećenika ga je zaredio subotički biskup mons. Matija Zvekanović 29. lipnja 1962. godine. Iste godine je postigao i magisterij iz teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Službu kapelana obnašao je u župi Presvetog Trojstva u Adi dvije godine. Od 1964. do 1992. bio je najprije upravitelj župa a kasnije i župnik u župama u Bačkoj Palanci, Mladenovu, Gajdobri i Čelarevu. Od 12. listopada 1992. godine do smrti vršio je službu župnika u Đurđinu. Poginuo je u prometnoj nesreći 6. veljače 2006.

  U Subotičkoj biskupiji vršio je službu biskupijskog savjetnika, bio je član više vijeća naše biskupije kao i član Vijeća za ekumenizam Biskupske konferencije Jugoslavije. Biskupijskim sucem imenovan je 1989. godine a 1990. godine i prosinodalnim ispitivačem.

  Lazar Ivan Krmpotić je u svom svećeničkom djelovanju bio neumorni promicatelj duha ekumenizma na prostorima Subotičke biskupije i šire. Bio je aktivan na području kulture bačkih Hrvata.

  U Bačkoj Palanci je izdavao župni list ”Horizonti” od 1970. do 1978. Godine 1978. u suradnji sa svećenicima Hrvatima Subotičke biskupije pokreće vjersko–informativni list „Bačko klasje” i njegov je glavni i odgovorni urednik sve do prestanka izlaženja, 1994. godine. List je izlazio uglavnom 4 puta godišnje a pri kraju izlaženja ponekad i šest puta. Bio je odgovorni urednik kalendara godišnjaka Subotička Danica od 1984. do 1993., a 1994. godine glavni i odgovorni urednik istoga kalendara. Napisao je i objavio mnoge članke različite sadržine u raznim časopisima. Bio je dobar poznavatelj pisane baštine biskupa Ivana Anutnovića. Nalazio se na čelu Instituta ”Ivan Antunović” od njegovog osnutka do 1995. godine. Dok je bio na čelu Instituta objavljena su tri sveska Zbornika ”Ivan Antunović” (1, 2—3, 4—5). Objavio je i nekoliko knjiga.

 2. 2. predsjednik: msgr. dr. Andrija Kopilović (1995. — 2013.)

  Andrija KopilovićAndrija Kopilović je rođen Bajmaku 1941. godine. Klasičnu gimnaziju završio u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati u Zagrebu, a studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1960. — 1966.). Za svećenika je zaređen 8. prosinca 1966. godine u subotičkoj katedrali sv. Terezije. Nakon svećeničkog ređenja nastavlja poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Godine 1968. imenovan je upraviteljem župe u Zmajevu a 1969. upraviteljem župe sv. Aleksandra u Subotici. Župnikom te župe, koja je kasnije preimenovana u župu Marije Majke Crkve, bio je 43 godine a isto toliko i rektor marijanskog svetišta „Bunarić”. Iste, 1969. godine imenovan je katedralnim ceremonijarom i profesorom Klasične–vjerske gimnazije „Paulinum” u Subotici gdje je mnogim generacijama sjemeništaraca predavao vjeronauk i povijest umjetnosti. U isto vrijeme vršio je dužnost katehete mladih te je predavao vjeronauk mladima u mnogim župama naše biskupije. Poslijediplomski studij nije mogao odmah dovršiti, ali se stalno bavio znanstvenim radom spremajući mnoga predavanja, simpozije i znanstvene i stručne skupove.

  Godine 1989. bio je jedan od inicijatora za osnivanje Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović” u Subotici i predsjedavajući tog Instituta u jednom mandatu. Kad je 1993. godine biskup Ivan Pénzes osnovao Teološko–katehetski institut dr. Andriju Kopilovića imenovao je prorektorom hrvatskog odjela toga instituta i profesorom dogmatike, liturgije i crkvene umjetnosti. Bio je član Katehetskog vijeća u biskupskom konferencijama kao i izvanredni predavač na Katehetskom institutu u Dubrovniku.

  Doktorat iz teologije postigao je 2004. godine na Papinskoj teološkoj akademiji u Krakovu s tezom »Kristova Crkva u službi naroda Hrvata — Kardinal Kuharić svjedok Crkve XX. stoljeća«.

  Od 2005. godine sudjeluje kao član mirovne međuvjerske delegacije na susretima u Bruxellesu, Hannoveru, Berlinu i Meinzu. Sudjelovao je na međunarodnim skupovima, konferencijama i simpozijima. Često je pozivan za predavača na tribine i simpozije kako u inozemstvu, tako i u domovini. Poznato je i njegovo zauzimanje za ekumenizam kao i dijalog s drugim vjerskim zajednicama. Gotovo tri desetljeća je organizirao i animirao ekumensku Molitvenu osmina za jedinstvo kršćana u Subotici. Jedno od zapaženijih njegovih djela je i dugogodišnje organiziranje Čuvara Božjega groba u katedrali.

  Objavio je nekoliko knjiga i priredio više djela drugim autorima. Pisao je za časopise „Bačko klasje”, „Zvonik”, „Subotička Danica”, „Hrvatska riječ”. Koautor je vjeronaučnih priručnika Subotičke biskupije kao i udžbenika za katolički vjeronauk u školi.

  Bio je urednik Radio Marije Srbije. Dao je značajan doprinos u organiziranju i napretku Dužijance i član Udruge bunjevačkih Hrvata „Dužijanca”, član Upravnog odbora HKC „Bunjevačko kolo”; zauzimao se za boljitak našeg naroda i očuvanje nacionalne svijesti Hrvata u Srbiji i bio vijećnik Hrvatskog nacionalnog vijeća…

  Za svoj doprinos i napretku grada primio gradsko priznanje „Pro urbe” i zvanje Počasnog građanina grada Subotice.

  Sudjelovao je i u radu nekih državnih tijela vezano za obrazovanje i medije. Posljednje godine života proživio je u citercitskom samostanu u Stični, u Republici Sloveniji, gdje je dane provodio u molitvi i pokori. Umro je u subotičkoj bolnici, u nedjelju, 10. studenoga u jutarnjim satima.

 3. 3. predsjednik: msgr. Stjepan Beretić (2013. — 2017.)

  Stjepan BeretićStjepan Beretić je rođen u Somboru 1947. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu, a gimnaziju 1966. godine u biskupskom sjemeništu „Paulinum” u Subotici. Diplomirao je 5. veljače 1974. godine na zagrebačkom Bogoslovnom fakultetu. Tema diplomskoga rada mu je bila „Povijest somborske župe Presvetog Trojstva do kraja XIX. stoljeća”. Osim materinskog hrvatskog jezika govori još i mađarski i njemački, a služi se i slovačkim jezikom.

  Za svećenika ga je, u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Somboru, 17. veljače 1974. godine zaredio subotički biskup Matija Zvekanović. Kao župni vikar djelovao je u župi Svetih anđela čuvara u Kanjiži te u katedralnoj župi u Subotici. Zatim je najprije bio upravitelj župe, a potom i župnik u Baču, Tovariševu i Deronjama. Od 1985. godine je župnik subotičke katedralne župe Svete Terezije Avilske. Dvije godine je upravljao i župom Razlaza svetih apostola na Kelebiji. Pored svojih župničkih dužnosti obavlja i brojne službe u biskupiji. Bio je u više mandata član Zbora savjetnika, tu službu obavlja i danas. Obavljao je razne službe u vijećima biskupije. Sudac je Međubiskupijskog suda drugog stupnja u Novom Sadu od 2018. godine. Obavljao je službe biskupskog vikara, bio je dekan dekanata Subotica Stari Grad, arhiprezbiter je bio Podunavski, Bački i Katedralni. Papinski je kapelan od 1998. Naslovni je prepozit (de Petermonostor) od 2017.

  Suradnik je „Bačkog klasja” a potom i katoličkog lista „Zvonik”. Suradnik je i jedan od prvih članova Instituta, a danas Društva „Ivan Antunović”. Bio je dugogodišnji urednik godišnjaka „Subotička Danica”. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova govoreći uglavnom o povijesnim temama. Napisao je nekoliko knjiga. U njegovom predsjedničkom mandatu Društvo „Ivan Antunović” je registrirano pri državnim tijelima Republike Srbije.

 4. 4. predsjednik: dr. Ivica Ivanković Radak (2017. — 2021.)

  Ivica Ivanković RadakRođen je u Subotici 21. 01. 1979. Osnovnu školu završio je u Subotici 1994. god. Završivši Biskupijsku klasičnu gimnaziju Paulinum u rodnom gradu 1998. god., nastavio je teološke studije na Filozofsko–teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, gdje je diplomirao 23. 06. 2005. god., i obranom diplomskog rada na temu Petrova služba u Crkvi. Zaređen je za svećenika 26. 06. 2005. god. u Subotici. U jesen 2005. god. je započeo poslijediplomski studij iz kanonskog prava na Fakultetu kanonskog prava Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu. Za vrijeme studija u Rimu, od 2005. do 2011. godine boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima u Rimu. Akademski stupanj magistra kanonskog prava postigao 19. 02. 2009. položivši licencijat iz kanonskog prava. Na istom Fakultetu 28. 03. 2012. postigao je akademski stupanj doktora kanonskog prava obranivši doktorsku disertaciju na temu: L’indissolubilità del matrimonio nella Chiesa cattolica e nella Chiesa ortodossa: effetti processuali della nullità, della separazione e del divorzio / Nerazrješivost ženidbe u katoličkoj Crkvi i u pravoslavnoj Crkvi: učinci postupka za ništavost, rastavu i razvod.Za vrijeme njegova predsjedničkog mandata podignut je velebni spomenik biskupu Ivanu Antunoviću u Subotici.

 5. 5. predsjednik: Josip Štefković (od 2021.)

  Josip ŠtefkovićJosip Štefković je rođen 17. 07. 1976. u Subotici. Maturirao je 1995. godine na Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Paulinum” u Subotici. Diplomirao 2002. godine na Filozofsko–teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Te je godine i zaređen za svećenika Subotičke biskupije. Bio je župni vikar u Adi 2002. — 2004 i Novom Sadu 2004. — 2006. Potom je 2006. — 2021. bio župnik u Baču, Plavni, Deronjama, Tovariševu i Bačkom Novom Selu.

  Od 2021. župnik je somborskih župa Uzvišenja Svetog Križa i Svetog Nikole Tavelića, te dekan Somborskog dekanata. Od 2013. je aktivni član Katoličkog Društva „Ivan Antunović” i član Vijeća Društva. Od 2016. — 2021. je pročelnik Nakladničkog odjela „Ivan Evetović”. Glavni je i odgovorni urednik godišnjaka „Subotička Danica”. Za predsjednika Društva je izabran 2021.

Podupiratelji naših aktivnosti:

© 2024 Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica Web design & development Tacit