Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica

Opremanje knjižnice 2023.

Uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Bunjevačko–šokačka knjižnica „Ivan Kujundžić”, koja djeluje pri Katoličkom društvu „Ivan Antunović”, opremljena je multifunkcijskim pisačem u boji i strojem za uvez knjiga.

Multifunkcijski pisač

Katoličko društvo „Ivan Antunović” je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, povijesti i duhovnosti Hrvata u Bačkoj te promicanja kršćanskih vrijednosti u javnosti glede aktualnih pitanja i događanja u društvu. Svoje ciljeve ostvaruje kroz pet odjela. Jedan od njih je i Bunjevačko–šokačka knjižnica „Ivan Kujundžić”. U knjižnici se prikupljaju i čuvaju prvenstveno djela vezana za kulturu, povijest i crkvenu baštinu Hrvata u Bačkoj. Smatramo kako je riječ o najvećoj knjižnici koju jedna hrvatska udruga u Republici Srbiji posjeduje. U njezin knjižni fond ušle su velike zaostavštine svećenika Ivana Kujundžića i Blaška Rajića, pjesnika Jakova Kopilovića, prof. Ane Gabrijele Šabić, Stipana Šabića, te prof. Bele Gabrića koji je svu svoju ostavštinu predao ovoj knjižnici.

Bunjevačko–šokačka knjižnica „Ivan Kujundžić” prvotno je osnovana 1946. godine, a 1996. je ponovo otvorena. Od 2018. javno je registrirana. Knjižnica je u procesu uređenja. Prethodnih godina izrađeni su adekvatni ormari, police i potreban uredski namještaj. Paralelno se radilo na uređenju i katalogizaciji. Tijekom 2023. godine u knjižnici se nastavilo s radom na popisivanju i katalogizaciji knjižne građe. Započet je i proces digitalizacije. Nabavljen je profesionalni skener za neinvazivno skeniranje knjiga dva puta A3 formata. Digitalizirana su sva sačuvana djela Ivana Antunovića, sva izdanja Društva i mnoštvo druge građe zavičajne tematike.

Stroj za uvez knjiga

Osim toga, knjižnica je opremljena i multifunkcijskim uređajem za skeniranje, kopiranje i tisak u boji A3 formata, kao i strojem za uvez knjiga toplim ljepilom. Budući da u knjižnici posjedujemo veliku zbirku zavičajne te stare i rijetke knjige koju nije moguće posuđivati, pomoću ovih uređaja omogućeno je zainteresiranoj javnosti pružiti na uvid makar kopije. Digitalizirana baština može se po potrebi tiskati i na papiru. Otisnute kopije moguće je elegantno i brzo uvezati. Uređaji se koriste i za ostale potrebe našeg Društva. Pri izdavanju knjiga i periodike, tiskaju se radni primjerci koji se šalju na lekturu i korekturu, tiska se što je potrebno za administrativne poslove Društva i slično. Smatramo kako kroz navedene aktivnosti u knjižnici Društvo daje veliki prinos očuvanju hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine Hrvata u Srbiji.

Opremanje knjižnice multifunkcijskim pisačem i strojem za uvez realizirano je uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Podupiratelji naših aktivnosti:

© 2024 Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica Web design & development Tacit