Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica

Uređenju knjižnice — rad na katalogizaciji

Tijekom ljeta i jeseni 2023. godine, u rad na katalogizaciji knjižne građe Bunjevačko–šokačke knjižnice „Ivan Kujundžić” uključeni su studenti. Rezultati su vidljivi i u velikom broju popisanih knjiga, ali i u uključenju mlađih naraštaja u rad Društva i zaštitu i očuvanje kulturne baštine.

Bunjevačko–šokačka knjižnica Ivana Kujundžića

Istražujući dugi niz godina povijest i književne prinose, svećenik Ivan Kujundžić  je skupio veoma bogat fond knjiga, časopisa i novina te 1946. godine osnovao vlastitu knjižnicu, „Bunjevačko–šokačku knjižnicu Ivana Kujundžića”. Nažalost, veći dio njezine građe je konfisciran za vrijeme namještenog sudskog procesa 1948. godine. Po povratku iz zatvora 1954., on obnavlja svoju knjižnicu. Ivan Kujundžić umire 1969. godine. Knjižnica je tijekom povijesti pretrpjela brojne promjene. Nakon 50 godina od osnutka, obnovljena je i nanovo otvorena 1996. godine. Tada je postala sastavni dio Katoličkog društva „Ivan Antunović”, u svojstvu jednog od pet Odjela koji djeluju u okviru Društva.

Rad na katalogizaciji knjižnice

Knjižnica je smještena u prostorijama župe sv. Roka u Subotici. Prostorije su obnovljene 2011. godine. Tijekom 2022. završena je izrada polica i nabavka arhivskih ormara. Nakon što su stvoreni svi tehnički uvjeti, konačno su se stvorile mogućnosti za sustavno i temeljito uređenje knjižne građe. Proces je to koji je započeo još prije nekoliko godina, ali tijekom 2023. godine se profilirao kao jedna od važnijih aktivnosti Društva. Financijska sredstva za nastavak rada na katalogizaciji osigurana su putem natječaja Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine — nacionalne zajednice kao i Grada Subotice.

Police u knjižnici

Rezultati projekta su mjerljivi u velikom broju popisanih i katalogiziranih knjiga. Ali vrijednost projekta ogleda se prvenstveno u uključivanju mlađih naraštaja u rad Društva, njihovom upoznavanju s kulturnom baštinom kao i angažmanu u njezinoj zaštiti, očuvanju i populariziranju.

Podupiratelji naših aktivnosti:

© 2024 Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica Web design & development Tacit