Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica

Zanimljivo i značajno djelo

Na 27. stranici 345. broja „Zvonika” predstavljena je knjiga „Prilozi za povijest Katolička Crkve u Bačkoj” mons. Stjepana Beretića.

Članak iz „Zvonika”

Pred nama se nalazi zanimljivo i značajno djelo iz crkvene povijesti, autora mons. Stjepana Beretića, župnika Župe sv. Terezije Avilske u Subotici, pod naslovom „Prilozi za povijest Katoličke Crkve u Bačkoj” u nakladi Katoličkog društva „Ivan Antunović” iz Subotice. Na šest stotina stranica u ovoj knjizi su posloženi autorovi tekstovi koji su tijekom gotovo tri desetljeća nalazili svoje mjesto u katoličkom listu „Zvonik” u rubrici „Povijesni kutak”.

Sam autor u svom predgovoru piše da ova knjiga „ne želi biti znanstveni rad”. Iako ova knjiga nema „znanstvene bilješke”, ima iznimnu vrijednost jer autor zasigurno ne piše iz „trbuha” već i osobnih istraživanja i, dakako, korištenja drugih autora. Iznimna vrijednost je u tome što je na jednom mjestu skupljena građa o povijesti Katoličke Crkve u Bačkoj, od najranijih vremena crkvenog ustrojstva u vrijeme vladavine svetog kralja Stjepana pa sve do naših vremena. U vrijednost ovih skupljenih priloga ide i to što na hrvatskom jeziku nigdje nećemo naći ovaj broj povijesnih podataka o crkvenoj povijesti Bačke. Svakako bi ovi prilozi trebali biti poticaj da se netko iz mlađeg naraštaja odluči napisati monografiju o povijesti Katoličke Crkve u Bačkoj.

Autor se ne libi pisati o svim razdobljima ove tisućljetne povijesti. Tako Beretić piše o nestalim samostanima i opatijama, o kaptolima kojih više nema, o povezanosti ovih krajeva s Kalačom, ali i o općenitom životu vjernika i društvenim promjenama kroz razvijeni i kasni srednji vijek.

Iz novovjekovne i suvremene povijesti autor donosi priloge o životu za vrijeme Osmanlija, o povijesti nastanka i života subotičke Župe sv. Terezije, ali i o nastanku drugih župa u Subotici i okolici, opisujući i druge društvene procese i običaje. Prava je šteta što Beretić kao dugogodišnji župnik Župe sv. Terezije i vrli poznavatelj njezine povijesti nije napisao monografiju o ovoj župi. U ovo razdoblje spadaju i tekstovi o crkvenom životu Sombora (vrijedan niz priloga o životu somborske župe kroz djelovanje somborskih župnika) i drugih mjesta poput Apatina, Bača, Vajske, Berega i Bukina (Mladenova), pa čak i banatskog Opova.

Beretić piše i o značajnom događaju Bačke sinode, o jubileju Subotičke biskupije, ali i o jubilejima nadbiskupija u Kalači i Zagrebu. U prilozima ima i mjesta za redovnice i redovnike koji su djelovali u Bačkoj poput pavlina, franjevaca, karmelićana i Družbe sestara Naše Gospe.

Vrijedan dio ove knjige predstavlja i biografski opus autora u kojem je predstavio živote nekolicine biskupa, svećenika (vrijedni prilozi o župnicima Župe sv. Terezije) i redovnika (značajni prilozi o somborskim karmelićanima) koji su djelovali u Bačkoj. Dio knjige govori i o raznim segmentima života (ratovi, školstvo) i običajima katolika u Bačkoj, poput priloga o grobljima, jaslicama i molitvenicima. Nekoliko priloga se bavi i davno zamrlim bratovštinama.

Na kraju možemo reći da je ovo autorovo djelo na određeni način kruna njegova pisanja povijesnih priloga, no nadamo se svakako ne i kraj. Monsinjor Stjepan Beretić već pola stoljeća, od njegova diplomskog rada o povijesti somborske župe, preko katoličkih listova poput „Bačkoj klasja” i „Zvonika” i godišnjaka „Subotička Danica”, ali i nekih drugih u našoj zajednici manje poznatih časopisa (poput „Grada na Mostongi” u nakladi Amaterske muzeološke sekcije jugozapadne Bačke), pridonosi poznavanju povijesti Katoličke Crkve u Bačkoj. Zbog toga mu trebamo reći jedno Hvala, ali i zaželjeti da i dalje, dok za to ima snage, piše povijesne priloge o povijesti Crkve u Bačkoj.

Katolički list „Zvonik”, br. 345, kolovoz 2023., 27. str.

Podupiratelji naših aktivnosti:

© 2024 Katoličko društvo „Ivan Antunović” Subotica Web design & development Tacit